domingo, 20 de noviembre de 2011

¡Espectaculares las peñas!/Haitzak ikusgarriak!


Un gran día para andar por las alturas de Aintzioa con un guía "10". 
Viento vigorizante, sol, buenas vistas y gran compañía (alguna nueva, ¡bienvenidas!), ¿qué más se puede pedir?
Aintzioako altitude horietan ibiltzeko egun zoragarria zen, hare gehiago oso gidari on batekin joanez gero.
Bizkortzeko haizea, eguzkia, ikuskizun ederran eta konpainia ona (batzuk berriak, ongi etorriak!), gehiago eskatu ote?

Vista panorámica. Ikuskizun panoramikoa
Erro eta Lintzoain ikusten dira. Se ven Erro y Lintzoain. 

El monte más alto es Adi. Mendi altuena Adi da.


A lo largo del camino encontramos muchas cosas interesantes.
Bidean zehar gauza interesgarri asko aurkitu genituen.
Dolmen. Trikuharria


Para que os hagáis idea del tamaño. Nolako tamaina zuen ikusteko.

META. Helecho/Iratzea
Imponente. Egundokoa

Cerrado bosque. Oihana itxia.

De cuento. Ipuin barnean bazina bezala.
Ambiente sano, sano. Ingurune sano, sanoa.
Los Pirineos Navarros más altos. Nafarroako Pirinioen mendi altuenak.

Y arriba... sol y vistas. Eta goikaldean ikuskizunak eta eguzkia.

URDIROZ

¡¡¡Hay, que talde más majo!!! Hau talde majoa, bai!!!"

Lo que se ve de arriba. Goitik ikusten ahal dena.

No hay comentarios: