Quienes somos/Nor garen


La Asociación LAURENTXI se fundó en 1999 quedando inscrita a principios de 2000
LAURENTXI Elkartea 1999an jaio zen eta 2000ko hasieran inskribatu genuen

Está formada por 128 hombres y mujeres del Valle de Erro para trabajar por la promoción social, laboral y personal de las mujeres del Valle de Erro y de una manera más amplia por la igualdad efectiva de hombres y mujeres en nuestro valle.
128 emakume eta gizonak osatzen dugu Erroibarrean emakumeren gizarte eta lan promoziorako nahiz sustapen pertsonala ere lortzeko eta, ikuspegi zabalagoaren aldetik, gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna izateko gure bailaran.

Nuestro nombre es un topónimo de un lugar situado en el centro del valle donde estuvo el Ayuntamiento
Gure izena bada bailarako erdiko leku-izena non udala izan zen.

Estos son los pueblos del Valle de Erro en los que trabajamos

Hauek badira Erroibarko herrien izenak non lan egiten dugun
 Aurizberri

Mezkiritz

Bizkarreta-Gerendiain

Lintzoain

Erro

Orondritz

Esnotz

Aintzioa

Loizu

Ardaitz

Zilbeti