martes, 27 de abril de 2010

Peña de Aintzioa /AintzioarenHaitza

ATENCIÓN/ADI:
ESTA SALIDA DE RETRASA AL 30 DE MAYO
ATERALDI HAU MAITZAREN 30ERA ATZERATZEN DA
El día 9 se suspendió debido al mal tiempo. 9an bertan behera geratu zen eguraldi txarra egin zuelako.

El 9 de mayo, domingo como siempre, iremos de Aintzioa a la Peña de Aintzioa (1.217 m).
El punto de reunión será en el Hostal de Erro a las 9:00 donde nos organizaremos el transporte. No olvidéis llevar buen calzado, ropa de abrigo y el bocata.
Los peques pueden venir pero a cargo de un adulto y sería conveniente que todo el mundo que vaya esté federado.

Maiatzaren 9an, igandea beti bezala, Aintzioatik Aintzioaren Haitzera (1.217 m) joanen gara.
Erroko Hostal izanen da biltokia, 9:00tan, eta hantxe antolatuko dugu kotxeak. Ez ahaztu oinetako onak, berokiak eta ogitartekoa eramatea.
Gaztetxoak etortzen badira hedu baten ardurapean izan behar da eta komenigarria izango litzateke joaten garen guztiok federatuak izango bagina.

domingo, 18 de abril de 2010

Auritz-Burguete - Orbaitzeta (Fábrica-Ola)

Aquí están el recorrido y su perfil topográfico.
Hementxe ibilbidea eta horren profil topografikoa

Empezamos a las 9:30 y terminamos a las 15:00, 12 personas.
12 pertsona 9:30 hasi ginen bidea eta 15:00tan bukatu genuen.
Empezando el camino en un día espléndido.
Bide hasiera egun zoragarrian.


Planicie elevada, larga (5 horas ida y vuelta) pero fácil.
Goi-lautada, luzea(5 ordu joan eta etorri) baina erraza.

Pies recalentados.
Oin beroak.

Bastante bien conservadas y que pronto se van a restaurar.
Nahiko ongi mantenduta eta hemendik gutxira zaharberritu behar dutena.
Encrucijada. Bidegurutzea
Y vuelta.
Eta itzuli

miércoles, 7 de abril de 2010

De nuevo en martxa. Berriro bidean

Ya nos tocaba volver y esta vez empezamos suave: de Burguete a la Fábrica de armas de Orbaitzeta.
Será el 11 de abril, domingo como siempre.
El punto de reunión será en Biskarret a las 9:00 donde nos organizaremos el transporte. No olvidéis llevar buen calzado, ropa de abrigo y el bocata.
Los peques pueden venir pero a cargo de un adulto y sería conveniente que todo el mundo que vaya esté federado.

Itzultzeko ordua bazen eta honetan suabe hasiko gara: Auritzetik Orbaitzetako Olara.
Apirilaren 11an izanen da, igandea beti bezala.
Biskarreta izanen da biltokia 9:00tan eta hantxe antolatuko dugu kotxeak. Ez ahaztu oinetako onak, berokiak eta ogitartekoa eramatea.
Gaztetxoak etortzen badira hedu baten ardurapean izan behar da eta komenigarria izango litzateke joaten garen guztiok federatuak izango bagina.