domingo, 14 de noviembre de 2010

EKIZA

Como hacía un tiempo de perros no subimos al monte Baigura pero sí que nos acercamos a Azparren y desde la pista que va a Aristu nos hicimos una vuelta por Ekiza, unos 9 km, más o menos lo de la foto, a pesar de la lluvia.
Oso eguraldi txarra egin zuenez Baigura ez genuen igo baina Azparreneraino joan ginen eta hantxe, euria egin zuen arren, txango txiki bat egin genuen Ekiza inguruan, 9 km, argazkian ikusten ahal dena gutxi gora behera.
IMG_4423_web
Mezcla de colores por todo el camino. Bidean kolore nahasiak
IMG_4420-web
mojón. muga

IMG_4422_web

IMG_4426_web
Aristu

IMG_4429_web
Elcoaz

IMG_4430_web
Desvío a Aritzkuren y Uli alto. Aritzkurenera eta Uliberrirako sahiesbidea.

IMG_4428_web
Ruta de los Salacencos. Zaraitzutarren ibilbidea

Después nos dimos una vuelta en coche por: Aristu, Elcoaz, Ongoz, Urraul alto, Epároz, Santa Fé, Irurozqui, Imirizaldu, Artajo, Murelu-Longuida, Aos, Billabeta. Carretera de Urroz-Erro y vuelta a Bizkarreta.
Gero bidaitxo txiki bat egin genuen autoz eta herri hauetatik pasa ginen: Aristu, Elcoaz, Ongoz, Urraul alto, Epároz, Santa Fé, Irurozqui, Imirizaldu, Artajo, Murelu-Longuida, Aos, Billabeta. Urroztik-Errorako errepidea hartu eta berriro Bizkarretara.

domingo, 24 de octubre de 2010

BAIGURA

La próxima salida es al Baigura (1.477 m) desde Azparren por el sendero PR-NA 23.
Aquí os dejo un enlace donde os enseñan la ruta paso a paso.
Hurrengo ateraldia Baigurara (1.477 m) izanen da Azparrenetik PR-NA23 bidetik
Hemen bidea nola egin erakusten duen esteka uzten dizuet.


7 de noviembre de 2010
Plaza de Bizkarreta a las 9:00
2010eko azaroaren 7a
Bizkarretako enparantzan goizeko 9:00etan

domingo, 10 de octubre de 2010

Fotos de las cuevas/Lezeen argazkiak

IMG_4163-web
Esta es la cueva que visitamos el año pasado y aquí estamos al principio de ella.
Pasa den urtean ikusi genuen lezea da hau eta argazki honetan ikusten ahal dugu hasierako zonalde bat.

IMG_4181-web
Algunas de las preciosas columnas que hay.
Zutabe eder batzuk.

IMG_4174-web

IMG_4192-web2
Son unas salas muy altas que no se pueden apreciar en las fotos.
Oso gela altuak dira ezin da apreziatu argazkian.

IMG_4179-web
Un trozo de estalactita o estalagmita roto en el que se aprecian los anillos de crecimiento.
Estalaktita edo estalagmita baten zati bat, horretan ikus ditzakegu hazkuntza-erastunak

IMG_4213-web

IMG_4183-web
Unos que estuvieron en 1929 dejaron testimonio escrito
1929 urtean lezean izan ziren batzuek lekukotasuna utzi zuten

IMG_4170-web
Todos los murciélagos menos este revoloteaban sobre nuestras cabezas silenciosamente
Saguzar guztiak, hau izan ezik, gure buruen gainetik egal egiten zuten isilik

IMG_4169-web
Cielos estrellados con gotas de agua brillantes y plateadas.
Disdiratsu eta zilar-koloreko ur ttanttek sortutako zeru izartsuak baziren

IMG_4171-web
Camino abrupto y resbaladizo
Bile maldapatsua eta irristakorra

IMG_4233-web
La entrada de la otra cueva
Beste lezearen sarrera

IMG_4201-web

IMG_4203-web
Estas estalactitas son pequeñas y muy numerosas
Estalaktita hauek txikiak dira eta asko

IMG_4205-web
Las estalagmitan también son pequeñas y muchas.
Estalagmitak ere asko eta txikiak

IMG_4206-web
El "cielo" de esta cueva es de ¡oro!. Muy bonito.
Leze honen 2zerua" urrezkoa da!!. Oso polita.

IMG_4214-web
Esta cueva es más pequeña y más joven pero llena de pequeños hermosos detalles.
Kobazulo hau txikiago eta gazteagoa da baina xehetasun txiki eta ederraz beteta.

sábado, 4 de septiembre de 2010

CUEVAS DE ESPOZ II- ESPOZEKO LEZEAK II

Esta vez repetimos excursión ampliando el tiempo en las cuevas y disminuyendo el tiempo de marcha.
Salimos el 12 de septiembe a las 9:00 desde Biskarret, allí nos organizamos para ir a Espoz desde donde saldremos a pié hacia las cuevas. Serán unas 4 horillas.
No os olvidéis de llevar el almuerzo, agua, ropa (en las cuevas hace frío) y calzado apropiados y linterna o frontal para las cuevas.
Honetan errepikatzen dugu txangoa kobazuloetan egoteko denbora zabalduz eta hara joateko bidea murriztuz.
Irailaren 12an aterako gara goizeko 9:00etan Bizkarretatik, handik Espozera eta handik, oinez, lezeetara.
Lau orduko txangoa izanen da.
Ez ahaztu amaiketakoa, ura, arropa (kobazuloetan hotza egonen da) eta zapata egokiak eta esku-argia edo kopetako argia kobazuloetan erabiltzeko.


Para lo que sea/Nahi duzuenerako
650-630-999

domingo, 25 de julio de 2010

MEASKOITZ

Measkoitz 10,5 km de recorrido/10,5 kmko ibilbidea.
Nos juntamos en Lintzoain pero decidimos ir al alto de Erro para empezar allí el recorrido.
Lintzoainen elkartu ginen baina Erroko gainara joatea erabaki genuen handik hasteko txangoa.
En la cima con el vértice geodésico y la langarra rodándonos, como todo el camino. También había los restos de una figura que fué un cerdico montañero, ahora destrozado pero que antes se veía así.
Tontorrean erpin geodesikoa eta lankarra inguruan, bide guztian bezalaxe. Txerritxo mendizale baten irudia bazegoen, orain hondatuta baina lehen honela ikusten zena.
Después de la cima el almuerzo.
Tontorra egin eta gero hamaiketakoa. 

Bajando la pista llegamos a Errea, a unos 7,5 km del puerto de Erro. 
Bidea jeisten Erreara irtsi ginen, Erroko gainetik 7,5 km eginez.
 Un pueblo muy bonito y cuidado con bonitas vistas.
Oso herri polita eta zaindua baita ikuskizun politekin ere.
Desde Errea se puede ver Zaldaiz (se accede desde Urricelqui) que hoy celebraba romería en su ermita recién restaurada. Erreatik Zaldaiz (Urrizelkitik joaten da) ikusten ahal da. Gaur erromeria ospatzen zuten orain dela gutxi zaharberritu duten baselizan.
Vuelta atrás por la pista para tomar el desvío hacia las palomeras. 
Herritik atzera joan ginen bide beratik eta handik usategietarako sahiesbidea hartu genuen.
Vistas del Valle de Lizoain antes del desvío de las palomeras.
Lizoain bailararen ikuskizuna, usategietarako sahiesbidea hartu aurretik
Otro desvío hacia el puente de txintxurrimear.  
Beste sahiesbidetxo bat txintxurrimearko zubiraino joaten dena

Ardaitz (con la fuente y el camino a Ogal a la izquierda)
Ardaitz (iturriarekin eta Ogal joateko bidea ezkerrean)


Muy cerca del txintxurri. 
Txintxurritik oso urbil.

sábado, 17 de julio de 2010

Nueva salida/Ateraldi berria

CIRCULAR-ZIRKULARRA
LINTZOAIN-MEASKOITZ-ERREA-LINTZOAIN

Salimos el 25 de julio a las 8:30 desde Lintzoain (frontón)
Serán unas 4-5 horillas
No os olvidéis de llevar el almuerzo, agua y ropa y calzado apropiados.

Uztailaren 25ean aterako gara goizeko 8:30etan Lintzoaindik (frontoitik)
Laupabost orduko txangoa izanen da
Ez ahaztu amaiketakoa, ura eta arropa eta zapatak egokiak.

Para lo que sea/Nahi duzuenerako
650-630-999

viernes, 2 de julio de 2010

Un día un poco nublado pero sin lluvia. ¡Ya era hora!
Egun ilun xamar baina euririk gabe. Bazen ordua!Enfrente el monte Corona de Oroz Betelu. Se venVillanueva y Arrieta.
Aurrekaldean Oroz Beteluko Corona mendia. Hiriberri eta Arrieta ikusten ahal dira.

Al sur Larrogain, con espectacular cortado.
Egoaldean Larrogain ikusten zen, izugarrizko pareta horrekin.
Al otro lado de esa cresta están las cuevas de Espoz
Gaillur horren beste aldean Espozeko Kobazuloak badaude
Urdirotz


Hay que reponer fuerzas con el almuerzo.
Indarrak berreskuratzen hamaiketakoan
¡Bonita excursión!
Txango polita!

martes, 27 de abril de 2010

Peña de Aintzioa /AintzioarenHaitza

ATENCIÓN/ADI:
ESTA SALIDA DE RETRASA AL 30 DE MAYO
ATERALDI HAU MAITZAREN 30ERA ATZERATZEN DA
El día 9 se suspendió debido al mal tiempo. 9an bertan behera geratu zen eguraldi txarra egin zuelako.

El 9 de mayo, domingo como siempre, iremos de Aintzioa a la Peña de Aintzioa (1.217 m).
El punto de reunión será en el Hostal de Erro a las 9:00 donde nos organizaremos el transporte. No olvidéis llevar buen calzado, ropa de abrigo y el bocata.
Los peques pueden venir pero a cargo de un adulto y sería conveniente que todo el mundo que vaya esté federado.

Maiatzaren 9an, igandea beti bezala, Aintzioatik Aintzioaren Haitzera (1.217 m) joanen gara.
Erroko Hostal izanen da biltokia, 9:00tan, eta hantxe antolatuko dugu kotxeak. Ez ahaztu oinetako onak, berokiak eta ogitartekoa eramatea.
Gaztetxoak etortzen badira hedu baten ardurapean izan behar da eta komenigarria izango litzateke joaten garen guztiok federatuak izango bagina.

domingo, 18 de abril de 2010

Auritz-Burguete - Orbaitzeta (Fábrica-Ola)

Aquí están el recorrido y su perfil topográfico.
Hementxe ibilbidea eta horren profil topografikoa

Empezamos a las 9:30 y terminamos a las 15:00, 12 personas.
12 pertsona 9:30 hasi ginen bidea eta 15:00tan bukatu genuen.
Empezando el camino en un día espléndido.
Bide hasiera egun zoragarrian.


Planicie elevada, larga (5 horas ida y vuelta) pero fácil.
Goi-lautada, luzea(5 ordu joan eta etorri) baina erraza.

Pies recalentados.
Oin beroak.

Bastante bien conservadas y que pronto se van a restaurar.
Nahiko ongi mantenduta eta hemendik gutxira zaharberritu behar dutena.
Encrucijada. Bidegurutzea
Y vuelta.
Eta itzuli