jueves, 23 de julio de 2009

ADI a la segunda... bigarrenean...

El 2/08/09, domingo, vamos desde Zilbeti hasta ADI (1459 m) y vuelta. 3-4 horas.
09/08/2an, igandea, Zilbetitik ADIra (1459 m) joanen gara eta itzuli. 3-4 ordu.
¡Haber si subimos en el segundo intento!
Ea bigarrenean igotzen garen !

Subida moderada, hay que salvar unos 700 m de desnivel por sendero marcado, no por pista.
Igoera ez gogorra ez arina, 700 metroko tartea gainditu behar da, urratutako bidexka bati segituz ez pistari.

A las 09:00 en el frontón viejo de Zilbeti. Se ruega puntualidad
Zilbetiko frontoi zaharrean, goizeko 9:00tan. Garaiz iristea eskatzen da

Se recomienda traer buen calzado y agua en abundancia.
Oinetako onak eta ur nahikoa ekartzea gomendatzen dugu.

martes, 7 de julio de 2009

ARDAITZ-ESPOZ

Un día fantástico para caminar. Al final más de 5 horas, descansos y visita a la cueva incluidas. Unos 14 km de recorrido. 29 personas.
Egun zoragarria ibiltzeko. Azkenean 5 ordu baino gehiago, etenak eta lezean izandako denbora barne. 14 km gutxi gora behera. 29 lagun.
Lo más duro: la subidica de Ardaitz a Ogal que la hicimos con ritmo y el terreno, lleno de piedras protuberantes rompe tobillos, en el que había que andar con ojo.
Gogorrena: Ardaitzetik Ogalerako igoera, azkar egin genuena, eta lurra, harri irtenez beteta, horkatiloa apurtzen duten horietakoak, kontu handiz ibili behar ginena.
De izquierda a derecha. Ezkerretik eskuinera.
Pausaran, Elke, Ermitaldea, Urdin, Lakorri, Chaparral, Urazkain.
En la parte de abajo/ Beheko aldean: Uriz
Mirando con atención se puede ver Espoz, ¿lo ves?
Arretaz begiratuz Espoz ikus daiteke, ikusten ahal duzu?
La cuevas, una maravilla, que sigan como están. Aquí un muestra.
Lezeak, liluragarriak, horrela jarrai dezaten. Hementxe horien erakusgarria.
Entrada abrupta. Sarrera maldatsua.
Como un cielo estrellado. Zeru izartsu bezalakoa.
Rincones preciosos por doquier. Txoko ederrak edonon.
"Medusa"
¡Un excursión muy chula! Oso ateraldi polita!