domingo, 29 de marzo de 2009

Frio y nieve. Otza eta elurra

Estos 4 valientes se atrevieron el domingo 29 a hacerse la etapa del Camino de Santiago.
Igandean, 29a, lau ausart hauek Donejakue bidearen etapa egitera atrebitu ziren.

A las 9:30 aprox en Roncesvalles. ¡Mira la nieve!
9:30ean Orreagan. Begiratu elurra!

También niebla. Lainoa ere.

En el puerto de Erro a las 13:15 aprox.
Erroko Gainan 13:15ean gutxi gora beheraDel alto de Erro a Erro, con esta vista en el camino. Se asomó el sol.
Erroko gainatik Errora, ikuskizun honekin bidean. Eguzkia ikusi genuen.

martes, 17 de marzo de 2009

Camino de Santiago-Donejakue bidea.


El próximo 29 de marzo haremos un tramo del Camino de Santiago/GR-65: de Roncesvalles al Puerto de Erro. El punto de encuentro será Bizkarreta a las 09:00.
Será un paseo para toda la familia, ligero y bastante llano. Además no hay que hacerlo todo, se pueden hacer tramos más cortos que el organizado, eso si, antes de hacerlos hay que organizarse para satisfacer las necesidades de todos. Tlf. 650 63 09 99


Hurrengo martxoaren 29an Donejakue bidearen (GR-65) zati bat eginen dugu: Orreagatik Erroko gainaraño.Topagunea Bizkarreta izanen da goizeko 09:00tan.
Familia guztientzako ibilbidea izanen da, arina eta nahiko laua. Gainera ez da dena egin behar, antolatutako baino zati laburragoak egin daitezke, hori bai, egin aurretik antolatu behar dugu aukera guztien beharrak asetzeko. Tlfnoa. 650 63 09 99jueves, 5 de marzo de 2009

La Corona coronada. Corona gaina hartuta

A pesar de las dudas iniciales: que si había mucha nieve o no y tal, al final, fuimos, vimos y llegamos a la cima. Tres horas y media, almuerzo incluido. Desde Arrieta. Hasierako zalantzak izan arren: elur asko bazegoela ala ez eta abar, azkenean, joan, ikusi eta tontorrera heldu ginen. Hiru ordu eta erdi, hamaiketakoa barne. Arrietatik.